فروش انواع کلید فیوزمینیاتوری زیمنسImage result for ‫مینیاتوری زیمنس‬‎

 


در فاز های مختلف 1 پل ، 2 پل ، 3 پل ، 4 پل -

و آمپرهای مختلف  0/5 آمپر تا 63 آمپر