کنتاکتور زیمنس قدیم :  از  تاریخ 1950 تا 1970'

لطفا ولتاژ سیم پیچ / کنترل را مشخص کنید

کنتاکتور اصلی

تعویض

صفحات آداپتور

3TA2010-0A 3TF4010-0A 3TY6406-0A
3TA2011-0A 3TF4011-0A
3TA2013-0A 3TF4011-0A
3TA2014-0A 3TF4022-0A
3TA1010-0A 3TF4110-0A
3TA1011-0A 3TF4111-0A
3TA1013-0A 3TF4111-0A
3TA1014-0A 3TF4122-0A
3TA2111-0A 3TF4211-0A 3TY6426-0A
3TA2112-5A 3TF4222-0A
3TA2210-0A 3TF4422-0A 3TY6446-0A
3TA2315-0a 3TF4622-0A موجود نیست
3TA2415-0A 3TF4822-0A
3TA2615-0A 3TF5022-0A
3TA2815-0A 3TF5222-0A
3TA3015-0A 3TF5422-0A
3TA3215-0A 3TF5622-0A

کنتاکتور زیمنس

لطفا ولتاژ سیم پیچ / کنترل را مشخص کنید

 

کنتاکتور اصلی  تعویض با کنتاکتور صفحات آداپتور
3TA6800-0A 3TH4040-0A 3TY6406-0A
3TA6801-0A 3TH4031-0A
3TA6802-0A 3TH4022-0A
3TA6803-0A 3TH4013-0A
3TA6305-0A 3TH4280-0A
3TA6306-0A 3TH4271-0A
3TA6307-0A 3TH4262-0A
3TA6308-0A 3TH4253-0A
3TA6310-0A 3TH4244-0A
3TA6606-0A 3TH4310-0A 3TY6426-0A
3TA6607-0A 3TH4391-0A
3TA6608-0A 3TH4382-0A
3TA6610-0A 3TH4373-0A
3TA6611-0A 3TH4364-0A
3TA6612-0A 3TH4355-0A