سری جدید از خانواده اتوماسیون زیمنس (S7) سری S71500 را معرفی می کند.
این خانواده از طریق نوآوری بسیار بالا و براساس استاندارهای جدید اروپا به تولید رسیده است.
S71500 به دلیل داشتن CPU قدرتمند در پروژه های خیلی بزرگ کاربرد بیشتری دارد.
این خانواده ماژولار است  و توسعه  سیستم به سادگی صورت می پذیرد.
S71500 در مقایسه با خانواده S7300  ،سرعت پردازش بالاتری دارد.
دیگر قابلیت آن ، آدرس دهی 32 کیلو بایتی  ورودی و خروجی  می باشد.
در سیستم برنامه نویسی S71500  می توان چند CPU در یک پروژه تعریف کرد.
برخی از CPU های S71500 به شرح زیر می باشد:
CPU1511F-1PN،CPU1511-1PN
CPU1513F-1PN،CPU1513-1PN
CPU1515F-2PN،CPU11515-2PN
CPU1516F-3PN/DP،CPU1516-3PN/DP
CPU1517F-3PN/DP،CPU1517-3PN/DP
CPU1518F-4PN/DP،CPU1518-4PN/DP
لازم به ذکر است تمامی CPU های اتوماسیون صنعتی زیمنس S71500 در نمایندگی زیمنس ایران (فروشگاه سینا الکتریک) موجود می باشد.
رديف کد کالا توضیحات فنی مرکز تهیه
1 6ES7511-1AK00-0AB0
SIMATIC S7-1500,
CPU 1511-1 PN,
CENTRAL PROCESSING UNIT WITH
WORKING MEMORY 150 KB FOR
PROGRAM AND 1 MB FOR DATA,
1. INTERFACE, PROFINET IRT
WITH 2 PORT SWITCH,
60 NS BIT-PERFORMANCE,
SIMATIC MEMORY CARD NECESSARY
نمایندگی زیمنس ایران
2 6ES7513-1AL00-0AB0
SIMATIC S7-1500,
CPU 1513-1 PN,
CENTRAL PROCESSING UNIT WITH
WORKING MEMORY 300 KB FOR
PROGRAM AND 1.5 MB FOR DATA,
1. INTERFACE, PROFINET IRT
WITH 2 PORT SWITCH,
40 NS BIT-PERFORMANCE,
SIMATIC MEMORY CARD NECESSARY
نمایندگی زیمنس ایران
3 6ES7515-2AM00-0AB0
SIMATIC S7-1500,
CPU 1515-2 PN,
CENTRAL PROCESSING UNIT WITH
WORKING MEMORY 500 KB FOR
PROGRAM AND 3 MB FOR DATA,
1. INTERFACE, PROFINET IRT
WITH 2 PORT SWITCH,
2. INTERFACE, ETHERNET,
30 NS BIT-PERFORMANCE,
SIMATIC MEMORY CARD NECESSARY
نمایندگی زیمنس ایران
4 6ES7516-3AN00-0AB0
SIMATIC S7-1500,
CPU 1516-3 PN/DP,
CENTRAL PROCESSING UNIT WITH
WORKING MEMORY 1 MB FOR
PROGRAM AND 5 MB FOR DATA,
1. INTERFACE, PROFINET IRT
WITH 2 PORT SWITCH,
2. INTERFACE, ETHERNET,
3. INTERFACE, PROFIBUS,
10 NS BIT-PERFORMANCE,
SIMATIC MEMORY CARD NECESSARY
نمایندگی زیمنس ایران
5 6ES7517-3AP00-0AB0
SIMATIC S7-1500,
CPU 1517-3 PN/DP,
CENTRAL PROCESSING UNIT WITH
WORKING MEMORY 2 MB FOR
PROGRAM AND 8 MB FOR DATA,
1. INTERFACE, PROFINET IRT
WITH 2 PORT SWITCH,
2. INTERFACE, ETHERNET,
3. INTERFACE, PROFIBUS,
2 NS BIT-PERFORMANCE,
SIMATIC MEMORY CARD NECESSARY
نمایندگی زیمنس ایران
6 6ES7518-4AP00-0AB0
CPU 1518-4 PN/DP,
CENTRAL PROCESSING UNIT WITH
WORKING MEMORY 3 MB FOR
PROGRAM AND 10 MB FOR DATA,
1. INTERFACE, PROFINET IRT
WITH 2 PORT SWITCH,
2. INTERFACE, ETHERNET,
3. INTERFACE, ETHERNET,
4. INTERFACE, PROFIBUS,
1 NS BIT-PERFORMANCE,
SIMATIC MEMORY CARD NECESSARY
نمایندگی زیمنس ایران
7 6ES7550-1AA00-0AB0
SIMATIC S7-1500,
TM COUNT 2X24V
COUNTING MODULE, 2 CHANNELS
FOR 24V INCREMENTAL ENCODER
OR 24V PULSES,
3DI, 2DQ PER CHANNEL
نمایندگی زیمنس ایران
8 6ES7551-1AB00-0AB0
SIMATIC S7-1500,
TM POSINPUT 2
COUNT AND POSITON
INPUT MODULE. 2 CHANNELS
FOR RS422 INCREMENTAL ENCODER
OR SSI ABSOLUTE ENCODER,
2 DI, 3 DQ PER CHANNEL
نمایندگی زیمنس ایران
9 6ES7540-1AB00-0AA0
SIMATIC S7-1500,
CM PTP RS422/485 BA
COMMUNICATION MODULE FOR
SERIAL CONNECTION RS422, RS485
FREEPORT, 3964(R), USS,
19200 KBIT/S,
15-PIN SUB-D FEMALE CONNECTOR
نمایندگی زیمنس ایران
10 6ES7540-1AD00-0AA0
SIMATIC S7-1500,
CM PTP RS232 BA
COMMUNICATION MODUL FOR
SERIAL CONNECTION RS232,
FREEPORT, 3964(R), USS,
19200 KBIT/S,
9-PIN SUB-D CONNECTOR
نمایندگی زیمنس ایران
11 6GK7542-5DX00-0XE0
COMMUNICATION MODULE CM 1542-5
FOR CONNECTING S7-1500 TO
PROFIBUS DP AS DP-MASTER OR
DP-SLAVE: S7- AND PG/OP-
COMMUNICATION, CLOCK
SYNCHRONISATION, DIAGNOSIS
نمایندگی زیمنس ایران
12 6GK7542-5FX00-0XE0
COMMUNICATION PROCESSOR
CP 1542-5 FOR CONNECTING
SIMATIC S7-1500 TO PROFIBUS DP
AS DP-MASTER OR DP-SLAVE,
S7-ROUTING, DIAGNOSTICS,
CLOCK SYNCHRONISATION
نمایندگی زیمنس ایران
13 6GK7543-1AX00-0XE0
COMMUNICATION PROCESSOR
CP 1543-1 FOR CONNECTING
SIMATIC S7-1500 TO INDUSTRIAL
ETHERNET: TCP/IP, ISO, UDP, S7-
COMMUNICATION, IP-BROADCAST/
MULTICAST, SECURITY (HARDWARE-
IDENTIFICATION, IP/MAC ACCESS
LIST, FIREWALL), DIAGNOSIS
SNMPV1/V3, DHCP, FTP CLIENT/
SERVER, E-MAIL, IPV4/IPV6,
DATA STORAGE ON SD CARD OF
CPU, CLOCK SYNCHRONISATION
VIA NTP, ACCESS TO
WEBSERVER OF CPU; GIGABIT-SS
1XRJ45 (10/100/1000 MBIT)
نمایندگی زیمنس ایران
14 6ES7521-1BH00-0AB0
SIMATIC S7-1500,
DIGITAL INPUT MODULE
DI16 X DC24V,
16 CHANNELS IN GROUPS OF 16;
INPUT DELAY 0.05 ... 20MS;
INPUT TYPE 3 (IEC 61131);
DIAGNOSIS, PROCESSALARMS
نمایندگی زیمنس ایران
15 6ES7521-1BH50-0AA0
SIMATIC S7-1500,
DIGITAL INPUT MODULE
DI16 X DC24V, SOURCE;
16 CHANNELS IN GROUPS OF 16;
INPUT DELAY 3.2MS;
INPUT TYPE 3 (IEC 61131)
نمایندگی زیمنس ایران
16 6ES7521-1BL00-0AB0
SIMATIC S7-1500,
DIGITAL INPUT MODULE
DI32 X DC24V,
32 CHANNELS IN GROUPS OF 16;
INPUT DELAY 0.05... 20MS;
INPUT TYPE 3 (IEC 61131);
DIAGNOSIS, PROCESSALARMS
نمایندگی زیمنس ایران
17 6ES7521-1FH00-0AA0
SIMATIC S7-1500,
DIGITAL INPUT MODULE
DI16 X AC230V,
16 CHANNELS IN GROUPS OF 4;
INPUT DELAY 20MS;
INPUT TYPE 1 (IEC 61131)
نمایندگی زیمنس ایران
18 6ES7522-1BH00-0AB0
SIMATIC S7-1500,
DIGITAL OUTPUT MODULE
DQ 16 X 24VDC/0.5A;
16 CHANNELS IN GROUPS OF 8,
4 A PER GROUP;
DIAGNOSIS; SUBSTITUTE VALUE
نمایندگی زیمنس ایران
19 6ES7522-1BL00-0AB0
SIMATIC S7-1500,
DIGITAL OUTPUT MODULE
DQ 32 X 24VDC/0.5A;
32 CHANNELS IN GROUPS OF 8,
4 A PER GROUP;
DIAGNOSIS; SUBSTITUTE VALUE
نمایندگی زیمنس ایران
20 6ES7522-5HF00-0AB0
SIMATIC S7-1500,
DIGITAL OUTPUT MODULE
DQ 8 X 230VAC/5A,RELAY;
8 CHANNELS IN GROUPS OF 1,
5A PER GROUP;
DIAGNOSIS; SUBSTITUTE VALUE
نمایندگی زیمنس ایران
21 6ES7531-7KF00-0AB0
SIMATIC S7-1500,
ANALOG INPUT MODULE
AI 8 X U/I HS,
16 BITS OF RESOLUTION,
ACCURACY 0.3 %;
8 CHANNELS IN GROUPS OF 8;
COMMON MODE VOLTAGE APPR. 10V;
DIAGNOSIS, PROCESSALARMS;
8 CHANNELS IN 0,125 MS
INCL. INFEED ELEMENT,
SHIELD CLAMP AND
SHIELD TERMINAL
نمایندگی زیمنس ایران
22 6ES7531-7NF10-0AB0
SIMATIC S7-1500,
ANALOG INPUT MODULE
AI 8 X U/I HS,
16 BITS OF RESOLUTION,
ACCURACY 0.3 %;
8 CHANNELS IN GROUPS OF 8;
COMMON MODE VOLTAGE APPR. 10V;
DIAGNOSIS, PROCESSALARMS;
8 CHANNELS IN 0,125 MS
INCL. INFEED ELEMENT,
SHIELD CLAMP AND
SHIELD TERMINAL
نمایندگی زیمنس ایران
23 6ES7532-5HD00-0AB0
SIMATIC S7-1500,
ANALOG OUTPUT MODULE
AQ 4 X U/I ST;
16 BITS OF RESOLUTION,
ACCURACY 0.3 %;
4 CHANNELS IN GROUPS OF 4;
DIAGNOSIS, SUBSTITUTE VALUE
INCL. INFEED ELEMENT,
SHIELD CLAMP AND
SHIELD TERMINAL
نمایندگی زیمنس ایران
24 6ES7532-5HF00-0AB0
SIMATIC S7-1500,
ANALOG OUTPUT MODULE
AQ 8 X U/I HS
16 BITS OF RESOLUTION,
ACCURACY 0.3 %,
8CHANNELS IN GROUPS OF 8,
DIAGNOSIS, SUBSTITUTE VALUE
8 CHANNELS IN 0.125 MS
INCL. INFEED ELEMENT,
SHIELD CLAMP AND
SHIELD TERMINAL
نمایندگی زیمنس ایران
25 6EP1332-4BA00
SIMATIC PM 1507 24 V/3 A
STABILIZED POWER SUPPLY
FOR SIMATIC S7-1500
INPUT: 120/230 V AC
OUTPUT: 24 V/3 A DC
نمایندگی زیمنس ایران
26 6EP1333-4BA00
SIMATIC PM 1507 24 V/8 A
STABILIZED POWER SUPPLY
FOR SIMATIC S7-1500
INPUT: 120/230 V AC
OUTPUT: 24 V/8 A DC
نمایندگی زیمنس ایران
27 6ES7505-0KA00-0AB0
SIMATIC S7-1500,
SYSTEM POWER SUPPLY
PS 25W 24V DC, SUPPLIES
THE OPERATING VOLTAGE FOR THE
S7-1500 VIA THE BACKPLANE BUS
نمایندگی زیمنس ایران
28 6ES7505-0RA00-0AB0
SIMATIC S7-1500,
SYSTEM POWER SUPPLY
PS 60W 24/48/60V DC, SUPPLIES
THE OPERATING VOLTAGE FOR THE
S7-1500 VIA THE BACKPLANE BUS
نمایندگی زیمنس ایران
29 6ES7507-0RA00-0AB0
SIMATIC S7-1500,
SYSTEM POWER SUPPLY
PS 60W 120/230V AC/DC, SUPPLIES
THE OPERATING VOLTAGE FOR THE
S7-1500 VIA THE BACKPLANE BUS
نمایندگی زیمنس ایران
30 6ES7590-1AB60-0AA0
SIMATIC S7-1500, MOUNTING RAIL
160 MM (APPR. 6.3 INCH);
INCL. GROUNDING ELEMENT,
INTEGRATED DIN RAIL FOR
MOUNTING OF SMALL COMPONENTS
SUCH AS CLAMPS, FUSES OR RELAYS
نمایندگی زیمنس ایران
31 6ES7590-1AE80-0AA0
SIMATIC S7-1500, MOUNTING RAIL
482 MM (APPR. 19 INCH)
INCL. GROUNDING ELEMENT,
INTEGRATED DIN RAIL FOR
MOUNTING OF SMALL COMPONENTS
SUCH AS CLAMPS, FUSES OR RELAYS
نمایندگی زیمنس ایران
32 6ES7590-1AF30-0AA0
SIMATIC S7-1500, MOUNTING RAIL
530 MM (APPR. 20.9 INCH);
INCL. GROUNDING ELEMENT,
INTEGRATED DIN RAIL FOR
MOUNTING OF SMALL COMPONENTS
SUCH AS CLAMPS, FUSES OR RELAYS
نمایندگی زیمنس ایران
33 6ES7590-1AJ30-0AA0
SIMATIC S7-1500, MOUNTING RAIL
830 MM (APPR. 32,7 INCH);
INCL. GROUNDING ELEMENT,
INTEGRATED DIN RAIL FOR
MOUNTING OF SMALL COMPONENTS
SUCH AS CLAMPS, FUSES OR RELAYS
نمایندگی زیمنس ایران
34 6ES7590-1BC00-0AA0
SIMATIC S7-1500, MOUNTING RAIL
2000 MM (APPR. 78.4 INCH);
W/O GROUNDING ELEMENT,
INTEGRATED DIN RAIL FOR
MOUNTING OF SMALL COMPONENTS
SUCH AS CLAMPS, FUSES OR RELAYS
FOR SELF CONFIGURING,
GROUNDING ELEMENT
(6ES7590-5AA00-0AA0, 20 PIECES)
MUST BE ORDERED SEPARTELY
نمایندگی زیمنس ایران
35 6ES7592-1AM00-0XB0
SIMATIC S7-1500, FRONTCONNECTOR
SCREW-TYPE, 40PIN,
FOR 35MM WIDE MODULES,
INCL. 4 JUMPERS,
AND CABLE STRAP
نمایندگی زیمنس ایران
36 6ES7954-8LC02-0AA0
SIMATIC S7, MEMORY CARD
FOR S7-1X00 CPU/SINAMICS,
3,3 V FLASH, 4 MBYTE
نمایندگی زیمنس ایران
37 6ES7954-8LE02-0AA0
SIMATIC S7, MEMORY CARD
FOR S7-1X00 CPU/SINAMICS,
3,3 V FLASH, 12 MBYTE
نمایندگی زیمنس ایران
38 6ES7954-8LF02-0AA0
SIMATIC S7, MEMORY CARD
FOR S7-1X00 CPU/SINAMICS,
3,3 V FLASH, 24 MBYTE
نمایندگی زیمنس ایران
39 6ES7954-8LL02-0AA0
SIMATIC S7, MEMORY CARD
FOR S7-1X00 CPU,
3,3 V FLASH, 256 MBYTE
نمایندگی زیمنس ایران
40 6ES7954-8LP01-0AA0
SIMATIC S7, MEMORY CARD
FOR S7-1X00 CPU,
3,3 V FLASH, 2 GBYTE
نمایندگی زیمنس ایران