ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
کنتاکت ولتاژ منبع تغذیه 

موتور سه فاز

 AC 3/400 V

کد کنتاکتور
1NC AC 230V 50/60 HZ 4KW  9A 3R1016-1AP02
1NO   4KW 9A 3R1016-1AP01
1NC DC 24V 4KW 9A 3R1016-1BB42
1NO   4KW 9A 3R1016-1BB41