کنتاکتور های سری سیریوس 3RT20 زیمنس

3RT2 و کنتاکتور های 3RT20

کنتاکتور های زیمنس سری سیریوس 3rt2


یکی از تولیدات بسیار محبوب زیمنس، محصولات سری سیریوس هستند.

در این بخش به توضیح و معرفی کنتاکتور های نسل دوم این سری یا به عبارت دیگر کنتاکتور های 3RT2 ارایه شده توسط شرکت زیمنس میپردازیم.

سری 3RT2 دومین تیپ کنتاکتور های ارایه شده در سری سیریوس میباشد.

کنتاکتور های تیپ دو زیمنس در رنج جریانی 7 آمپر تا 500 آمپر و رنج توانی 3 کیلووات تا 250 کیلووات عرضه شده است.

در ادامه لیست محصولات و توضیحات آماده شده است برای  دسترسی به جدول روی ادامه ی مطلب کلیلک کنید در آخر هر صفحه لینک به تمام محصولات هر سری وجود دارد برای اطلاعات بیشتر در باره ی هر محصول در دو ستون آخر جدول کاتالوگ محصول و لینک به صفحه توضیحات محصول سایت زیمنس قرار داده شده است.

کنتاکتور های سری
3RT2015

کنتاکتور زیمنس سیریوس 3RT2015-1AP01 

 کنتاکتور های 7 آمپر 3 کیلووات تیپ دو سیریوس زیمنس که مدلهای این سری با کد 3RT2015 شروع میشوند.

مدلهای شناخته شده تر این سری:

3RT1015-1AP01 کنتاکتور 7 آمپر 3 کیلووات 220 ولت AC

3RT1015-1AB01 کنتاکتور 7 آمپر 3 کیلووات 24 ولت AC
3RT1015-1AF01 کنتاکتور 7 آمپر 3 کیلووات 110 ولت AC
3RT1015-1BB41 کنتاکتور 7 آمپر 3 کیلووات 24 ولت DC

کنتاکتور های سری
3RT2016

no.
Market Facing Number
description
active
power
(kW)
Voltage
Platin (V)
current
AC-3
(A)
control
voltage
(V)
Coil
(AC/DC)
no nc pole
datasheet
link
price
euro
1
3RT2016-1AB01
Power contactor, AC-3 9 A, 4 kW / 400 V
1 NO, 24 V AC, 50 / 60 Hz 3-pole,
Size S00 screw terminal
4.0
400
9.0
24
AC
1 -
3
29.22€
2
3RT2016-1AB02
Power contactor, AC-3 9 A, 4 kW / 400 V
1 NC, 24 V AC, 50 / 60 Hz 3-pole,
Size S00 screw terminal
4.0 400 9.0 24 AC - 1 3 PDF @  
3
3RT2016-1AF01
 Power contactor, AC-3 9 A, 4 kW / 400 V
1 NO, 110 V AC, 50 / 60 Hz 3-pole,
Size S00 screw terminal
4.0 400 9.0  110 AC 1 - 3 PDF @  
4
3RT2016-1AF02
 Power contactor, AC-3 9 A, 4 kW / 400 V
1 NC, 110 V AC, 50 / 60 Hz 3-pole,
Size S00 screw termina
4.0 400 9.0  110 AC - 1 3 PDF @  
5
3RT2016-1AP01
Power contactor, AC-3 9 A, 4 kW / 400 V
1 NO, 230 V AC, 50 / 60 Hz 3-pole,
Size S00 screw terminal
4.0  400  9.0 230 AC  1 - 3 PDF @  
6
3RT2016-1AP02
 Power contactor, AC-3 9 A, 4 kW / 400 V
1 NC, 230 V AC, 50 / 60 Hz 3-pole,
Size S00 screw terminal
4.0  400 9.0  230  AC  - 1 3 PDF @  
7
3RT2016-1BB41
 Power contactor, AC-3 9 A, 4 kW / 400 V
1 NO, 24 V DC 3-pole,
Size S00 screw termina
4.0  400 9.0  24  DC 1 - 3 PDF @  
8 3RT2016-1BB42 Power contactor, AC-3 9 A, 4 kW / 400 V
1 NC, 24 V DC 3-pole,
Size S00 screw terminal 
4.0  400 9.0  24 DC - 1 3 PDF @  
9 3RT2016-1AU01 ower contactor, AC-3 9 A, 4 kW / 400 V
1 NO, 240 V AC, 50 / 60 Hz 3-pole,
Size S00 screw terminal 
 4.0 400 9.0 240 AC 1 - 3 PDF @  
no.
Market Facing Number
description  active
power
(kW)
 Voltage
Platin (V)
current
AC-3
(A)
control voltage
(V)
  no nc pole datasheet link
 
price
euro

برای دسترسی به سری کامل 3RT2016 کلیک کنید

کنتاکتور های سری
3RT2017

no.
Market Facing Number
description
active
power
(kW)
Voltage
Platin (V)
current
AC-3
(A)
control
voltage
(V)
Coil
(AC/DC)
no nc pole
datasheet
link
price
euro
1
3RT2017-1AB01
Power contactor, AC-3 12 A, 5.5 Kw / 400 V
1 NO, 24 V AC, 50 / 60 Hz 3-pole,
Size S00 screw terminal
5.5
400
12.0
24
AC
1 -
3
29.22€
2
3RT2017-1AB02
Power contactor, AC-3 12 A, 5.5 Kw / 400 V
1 NC, 24 V AC, 50 / 60 Hz 3-pole,
Size S00 screw terminal
5.5 400 12.0 24 AC - 1 3 PDF @  
3
3RT2017-1AF01
 Power contactor, AC-3 12 A, 5.5 Kw / 400 V
1 NO, 110 V AC, 50 / 60 Hz 3-pole,
Size S00 screw terminal
5.5 400 12.0  110 AC 1 - 3 PDF @  
4
3RT2017-1AF02
 Power contactor, AC-3 12 A, 5.5 Kw / 400 V
1 NC, 110 V AC, 50 / 60 Hz 3-pole,
Size S00 screw termina
5.5 400 12.0  110 AC - 1 3 PDF @  
5
3RT2017-1AP01
Power contactor, AC-3 12 A, 5.5 Kw / 400 V
1 NO, 230 V AC, 50 / 60 Hz 3-pole,
Size S00 screw terminal
5.5  400  12.0 230 AC  1 - 3 PDF @  
6
3RT2017-1AP02
 Power contactor, AC-3 12 A, 5.5 Kw / 400 V
1 NC, 230 V AC, 50 / 60 Hz 3-pole,
Size S00 screw terminal
5.5  400 12.0  230  AC  - 1 3 PDF @  
7
3RT2017-1BB41
 Power contactor, AC-3 12 A, 5.5 Kw / 400 V
1 NO, 24 V DC 3-pole,
Size S00 screw termina
5.5  400 12.0  24  DC 1 - 3 PDF @  
8 3RT2017-1BB42 Power contactor, AC-3 12 A, 5.5 Kw / 400 V
1 NC, 24 V DC 3-pole,
Size S00 screw terminal 
5.5  400 12.0  24 DC - 1 3 PDF @  
9 3RT2017-1AU01 ower contactor, AC-3 12 A, 5.5 Kw / 400 V
1 NO, 240 V AC, 50 / 60 Hz 3-pole,
Size S00 screw terminal 
 5.5 400 12.0 240 AC 1 - 3 PDF @  
no.
Market Facing Number
description  active
power
(kW)
 Voltage
Platin (V)
current
AC-3
(A)
control voltage
(V)
Coil
(AC/DC) 
no nc pole datasheet link
 
price
euro

برای دسترسی به لیست کامل سری 3RT2017 کلیک کنید

کنتاکتور های سری
3RT2018

no.
Market Facing Number
description
active
power
(kW)
Voltage
Platin (V)
current
AC-3
(A)
control
voltage
(V)
Coil
(AC/DC)
no nc pole
datasheet
link
price
euro
1
3RT2018-1AB01
Power contactor, AC-3 16 A, 7.5 kW / 400 V
1 NO, 24 V AC, 50/60 Hz 3-pole,
Size S00 screw terminals
7.5
400
16.0
24
AC
1 -
3
29.22€
2
3RT2018-1AB02
Power contactor, AC-3 16 A, 7.5 kW / 400 V
1 NC, 24 V AC, 50 / 60 Hz 3-pole,
Size S00 screw terminal
7.5 400 16.0 24 AC - 1 3 PDF @  
3
3RT2018-1AF01
 Power contactor, AC-3 16 A, 7.5 kW / 400 V
1 NO, 110 V AC, 50 / 60 Hz 3-pole,
Size S00 screw terminal
7.5 400 16.0  110 AC 1 - 3 PDF @  
4
3RT2018-1AF02
 Power contactor, AC-3 16 A, 7.5 kW / 400 V
1 NC, 110 V AC, 50 / 60 Hz 3-pole,
Size S00 screw termina
7.5 400 16.0  110 AC - 1 3 PDF @  
5
3RT2018-1AP01
Power contactor, AC-3 16 A, 7.5 kW / 400 V
1 NO, 230 V AC, 50 / 60 Hz 3-pole,
Size S00 screw terminal
7.5  400  16.0 230 AC  1 - 3 PDF @  
6
3RT2018-1AP02
 Power contactor, AC-3 16 A, 7.5 kW / 400 V
1 NC, 230 V AC, 50 / 60 Hz 3-pole,
Size S00 screw terminal
7.5  400 16.0  230  AC  - 1 3 PDF @  
7
3RT2018-1BB41
 Power contactor, AC-3 16 A, 7.5 kW / 400 V
1 NO, 24 V DC 3-pole,
Size S00 screw termina
7.5  400 16.0  24  DC 1 - 3 PDF @  
8 3RT2018-1BB42 Power contactor, AC-3 16 A, 7.5 kW / 400 V
1 NC, 24 V DC 3-pole,
Size S00 screw terminal 
7.5  400 16.0  24 DC - 1 3 PDF @  
9 3RT2018-1AU01 ower contactor, AC-3 16 A, 7.5 kW / 400 V
1 NO, 240 V AC, 50 / 60 Hz 3-pole,
Size S00 screw terminal 
 7.5 400 16.0 240 AC 1 - 3 PDF @  
no.
Market Facing Number
description  active
power
(kW)
 Voltage
Platin (V)
current
AC-3
(A)
control voltage
(V)
Coil
(AC/DC) 
no nc pole datasheet link
 
price
euro

برای دسترسی به لیست کامل سری 3RT2018 کلیک کنید